Brošura SRIP MATPRO

Spoštovani,

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je v počastitev Svetovnega dneva okolja izdalo dvojezično promocijsko brošuro z naslovom SRIP MATPRO na poti k trajnosti. V njej so na kar stotih straneh v besedi in sliki predstavljeni dosežki SRIP-a MATPRO, predvsem pa podjetij, ki kot partnerji sodelujejo v njem in pomenijo najprodornejši, najbolj razvojno naravnan in inovativen del slovenskega gospodarstva. V brošuro je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij.

Brošura je obogatena s prispevki strokovnjakov iz institucij znanja, vključenih v SRIP MATPRO, ki govorijo o najbolj perspektivnih novih materialih ter prikazujejo trende razvoja teh materialov v prihodnosti.

V  publikaciji, ki je izšla v nakladi 1.000 izvodov, je zajetih 22 podjetij in 7 institucij znanja in povezovanja, med njimi pa je tudi naše podjetje Kovis livarna d.o.o. katero se predstavlja na strani 68.

Prijazno vabljeni k branju!

Brošura pdf
Srip slika