UPRAVLJALEC LINIJE AFL

NALOGE IN ODGOVORNOSTI:

 • pred pričetkom obratovanja pregleda in pripravi avtomatsko formarsko linijo za delo
 • nadzoruje in spremlja delovanje strojev avtomatske formarske linije
 • odpravlja napake in okvare elektro naprav, elektroinstalacije in priključkov
 • zamenjuje in popravlja dele elektromotorjev, kontaktorjev in električnih elementov
 • sodeluje pri odpravljanju okvare na hidravliki in mehanskih delih
 • sodeluje pri popravljanju hidravličnih ventilov in cilindrov, ležajev, verig, trakov…
 • spremlja delovanje strojev, napake in pomanjkljivosti sporoča vodji elektro vzdrževanja ali vodji strojnega vzdrževanja
 • spremlja delovanje naprav, odpravlja manjše napake in okvare
 • o večjih napakah in okvarah obvesti nadrejenega
 • redno vzdržuje stroje in orodja s katerimi opravlja delo
 • napake in pomanjkljivosti v obratovanju takoj sporoči nadrejenemu
 • delo izvaja v skladu s sistemom vodenja, navodili nadrejenega in v skladu s predpisi in navodili o varnosti in zdravju pri delu ter Požarnim redom
 • vzdržuje red in čistočo delovnega mesta in delovnega okolja
 • opravlja druga dela v okviru delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 

PRIČAKUJEMO:

 • zaključena V. stopnja izobrazbe, smer:
 • ELEKTROTEHNIK
 • MEHATRONIK ali drug ustrezen poklic

 

Iščemo kader, ki že ima izkušnje na področju elektro vzdrževanja pri nadzoru avtomatizacije  in posredovanjih na postrojenjih.

Zaposlitev takoj, za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijavo lahko oddate osebno v tajništvu, jo pošljete po pošti na naslov: KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 ŠTORE, ali na elektronski naslov:info@kl.kovis-group.com

Zaposlitveni obrazec

CV

 Dovoljujem, da Kovis d.o.o. zbira, hrani, obdeluje in uporablja vse moje osebne podatke, ki sem jih navedel/navedla pri vpisu v Kovisovo bazo kandidatov za zaposlitev.

Vsa polja so obvezna!