INTERAKTIVNA DELAVNICA ZA MLADE 2018

Tudi v letošnjem letu smo mladim predstavili delovanje našega podjetja in skupaj izvedli že 2. Interaktivno delavnico za mlade. Delavnica poteka v dveh dneh. Prvi dan smo si ogledali muzej industrijske dediščine, predstavili podjetje Kovis-livarna d.o.o. in jih seznanili z vsebino delavnice (izbira oziroma načrt izdelka, risanje odlitka, risanje orodja, izdelava jedra, izdelava forme, simulacija litja in 3D skeniranje), na koncu pa smo si ogledali še našo proizvodnjo. Drugi dan smo posvetili reševanju praktičnih nalog in na koncu smo rezultate delavnice predstavili predstavnikom šole in podjetja samega.