Interaktivna ustvarjalna delavnica za mlade

V izobraževalnem centru Štore je 5. In 6. aprila potekala že druga zaporedna interaktivna delavnica za mlade, kjer so se zbrali znanja željni mladi, katerim smo pobližje predstavili praktično delo v livarni.

Zavedamo se, da je vsak ustvarjalni prispevek posameznika hkrati prispevek k uspehu družbe in podjetja. Ustvarjalnost in inovativnost sta procesa, ki v veliki meri predstavljata konkurenčno prednost za podjetje.. Materialni, socialni in duhovni kapital je danes tesno povezan ravno z inovacijskimi procesi.

Interaktivna ustvarjalna delavnica je pripomogla k povečanju povezanosti mladih znotraj skupine in jim na zabaven način dala dodatni navdih za uspešno nadaljnje izobraževanje. Osnovni namen delavnice je osvojiti kulturo inovativnosti in kreativnosti. Preko praktičnih nalog se je skupina srečala z razmišljanjem izven škatle in razvijala ustvarjalne ideje. Hkrati so na delavnici spoznavali povezanost med komunikacijo, inovacijo in timom ter zasidrali pozitivno delovanje za dokončanje projektov.

Skozi reševanje praktičnih nalog so se učili:

  • Kako prepoznati in spodbuditi procese inovativnosti?
  • Kako razmišljati po novih neutečenih poteh?
  • Kako vse to prenesti v življenje?

Prvi dan smo mladim predstavili delavnico, ogledali smo si muzej industrijske dediščine, predstavili smo jim podjetje Kovis-Livarna d.o.o. in jih seznanili z vsebino delavnice (izbira oziroma načrt izdelka, risanje odlitka, risanje orodja, izdelava jedra, izdelava forme, simulacija litja in 3D skeniranje). Prav tako smo si tudi ogledali proizvodnjo. Drugi dan smo reševali praktične naloge in rezultate delavnice predstavili predstavnikom šole in tovarne.

Delavnica je bila za udeležence brezplačna in je prispevek Kovis – Livarne d.o.o. k razvoju inovativnosti in kreativnosti za mlade.

Delavnica je bila v letu 2011 nagrajena z Bronastim priznanjem  GZS in  RGZ Celje za inovacijo. 

Mladim odpiramo vrata inovacije in inspiracije za prihodnji uspeh!

creative-youth-shop-1
Photo 06-04-2017, 09 48 52 (1)