IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE V KOVIS LIVARNI D.O.O.

V Kovis livarni d.o.o. smo oktobra 2023 uspešno zaključili investicijo v izgradnjo sončne elektrarne priključne moči 708,00 KW, s katero bomo pokrili okoli 3,8 % letne porabe električne energije v podjetju. Izvajalec GEN-I Sonce nam je na strehe poslovne in proizvodnje zgradbe, namestil 1.874 solarnih panelov.

Odločitev podjetja, da postavi sončno elektrarno, odraža njegovo zavezanost okoljski odgovornosti in dolgoročni trajnosti. Z izkoriščanjem moči sonca bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov izraženih v ekvivalentu CO2 za 414,594 t/letno in prispevali k povečanju obnovljivih virov energije.

Projekt postavitve Sončne elektrarne Kovis Livarna je bil delno sofinanciran iz Evropskega kohezijskega sklada, na podlagi  Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

image2-33
image1-31