Projekt POLET – Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

Starajoča se delovna sila in bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalce velik izziv, zato je pomembno poznati njihove značilnosti ter na podlagi teh spoznanj razviti ustrezne načine upravljanja z zaposlenimi v delovni organizaciji.

Z namenom sledenja  usmeritvam Evropske unije na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniški odsotnosti zaposlenih, se je podjetje Kovis – Livarna odločilo za sodelovanje v okviru projekta POLET  »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih«, ki poteka v Kohezijski regiji vzhodne Slovenije in se bo izvajal med aprilom 2019 in majem 2022. Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Glavni cilj projekta je zmanjšati odsotnost z dela za 10%, glede na izhodiščno stanje.

Na podlagi analize stanja v našem podjetju, so izdelali individualiziran program in načrt izvajanja aktivnosti na področju aktivnega in zdravega staranja oz. zmanjševanja odsotnosti z dela. Nabor inovativnih ukrepov je podjetju v pomoč in služi kot ideja pri izbiri ukrepa, za katerega podjetje meni, da lahko pripomore k izboljšanju organizacijske klime, medosebnih odnosov, dolgoročna preventivna skrb za učinkovito delazmožnost zaposlenih.

V okviru projekta Polet bodo zaposleni seznanjeni z različnimi temami s področja zdravja, usposabljanja, psihosocialnega vidika zdravja in dela, organizacije dela in mnogimi drugimi temami.

logo