Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Izbrani smo bili  na Javnem razpisu za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017.

S tem projektov pridobivamo posodobljene standarde po novi izdaji  ISO 9001:2015 in SO 14001:2015, ki nadomestijo izdajo iz leta 2008. Namen projekta je dvig kakovosti poslovanja in  izdelkov ter povečanje konkurenčnosti pri širjenju na tuje trge.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

logoti
drevo-2