ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA FUTURA na SLOVAŠKEM

Predstavniki Kovis Livarne smo se 14. decembra 2017 udeležili zaključne konference projekta Futura, ki je potekala v Martinu na Slovaškem. Skupina Kovis je skupaj s tremi tujimi partnerji zasnovala projekt, katerega glavni cilj je izboljšanje kakovosti in varnosti življenja več kot 55 milijonov državljanov EU, ki živijo ali delajo v bližini železniške proge. Visok potencial Future so prepoznali tudi pri Evropski komisiji, saj je projekt pridobil sredstva Evropske unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020.

Na konferenci so bile predstavljene sklepne ugotovitve in rezultati predlaganega ukrepa. Projekt Futura bo zagotovil zadnje razvojne korake pri uvedbi DRFB diskov (Divided Rail Freight Brake Disc) za železniški tovorni promet. Gre za revolucionarno rešitev, ki bistveno vpliva na tri ključne elemente v železniškem tovornem prometu: 1) varnost in zaščita, 2) zdravje in okolje ter 3) stroškovna učinkovitost z bistvenimi družbenimi, gospodarskimi in tehničnimi učinki.

Danes obstajata dve konkurenčni rešitvi: zavorni blok K in nedeljeni zavorni disk. Čeprav je nedeljeni zavorni disk boljša rešitev, saj zagotavlja večjo varnost, manj hrupa in manj tresljajev, se v praksi uporablja v manj kot 10 % primerov, saj je cenovno nekonkurenčen. To težavo pa odpravlja projekt Futura.

Konkretni cilji projekta Futura so: znižati raven hrupa, skrajšati zavorno pot, zmanjšati tresljaje in znižati maso zavornega diska. Posledično bodo ukrepi pripomogli k zmanjšanju števila nesreč, zmanjšanju škode na tovoru, za 50 % podaljšali življenjski cikel koles ter znižali strošek življenjskega cikla diska. Zavorni disk DRFB bo bistveno prispeval k povečanju prevoženih količin tovora po železnici, ki je okolju prijaznejši način v primerjavi s cestnim in zračnim prometom. Skupna razpoložljiva velikost trga za inovacijo je približno 12 milijard evrov na leto. Ključni ciljni trgi so EU, ZDA, Kanada, Ruska Federacija, Kitajska, Indija in Brazilija.