Nov proizvodnji objekt v Štorah + prenova poslovnih prostorov

Podjetje KOVIS se je zaradi intenzivnega razvoja podjetja in povečanje prodaje  na mednarodnih trgih odločilo za investicjo v nov proizvodno-skladiščni objekt na že obstoječi lokaciji v Štorah. Poleg zagotavljanja povečanih proizvodnih kapacitet je bil eden od namenov gradnje objekta tudi izboljšanje celotne infrastrukture, kar pa bo pozitivno delovalo na zmanjšanje stroškov logistike, boljšo produktivnost zaposlenih in ponudbo na enem mestu.

Gradnja objekta v Štorah se je pričela avgusta 2015 in zaključila aprila 2016, selitev proizvodnje pa je potekala v različnih fazah

  • v maju 2016 smo odprli novo visoko-regalno skladišče za modelne komplete in pričeli z izdelavo modelnih kompletov v novih modelnii delavnici
  • v septembru 2016 pa smo uspešno postavili nove 4-osne CNC center za strojno obdelavo in pričeli s serijsko proizvodnjo .

Objekt je zasnovan v smeri visoko tehnološke opreme – avtomatizirana in regulirana varčna LED-razsvetljava, avtomatizirano hlajenje in ogrevanje procesa, izboljšani delovni pogoji za zaposlene, v mednarodni prostor pa vnaša predvsem razvoj strojne obdelave.

naslovna slika Kl