Trajnostni razvoj

Naša trajnost. Naša identiteta.

V svojem poslanstvu se zavezujemo, da bomo ustvarjali dobre ideje na podlagi inovativnega in trajnostnega pristopa za boljšo prihodnost.

KOVIS kot nišni prvak prispeva k varnejšemu, učinkovitejšemu in podnebju prijaznejšemu železniškemu prometu. Dobre ideje spreminjamo v varno in trajnostno prihodnost – v korist potnikov, planeta Zemlje in poslovnih partnerjev. 

Podnebne spremembe danes postajajo vse bolj pereče, zato se v naši trajnostni strategiji osredotočamo na globalne cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). 

trajnost
cilj8-img

CILJ 8 – spodbujanje trajnostne, vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, polne in produktivne zaposlenosti ter dostojnega dela za vse

Za dosego tega cilja veliko vlagamo v kakovostno in zdravo življenje naših zaposlenih. Spodbujamo jih k različnim športnim dejavnostim, hkrati pa promoviramo zdravo življenje, delovna mesta pa so opremljena s sodobno in zdravju prijazno opremo.

 • Skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih.
 • zaposlujemo invalide
 • spodbujamo enakosti spolov na vseh delovnih mestih
 • spodbujamo zaposlene, k podajanju predlogov za izboljšave
 • skrbimo za trajnostno in stalno rast vseh podjetij v skupini skozi leta
 • ReX – Return of Experiences (učenje iz izkušenj)

CILJ 9 – vzpostavitev odporne infrastrukture, spodbujanje vključujoče in trajnostne industrializacije ter spodbujanje inovacij

S stalnim tehnološkim napredkom in naložbami posodabljamo svoje prostore, tehnologijo in postopke. 

V ta namen ne ponujamo le rešitev in visokokakovostnih izdelkov, temveč si prizadevamo tudi za čim bolj čisto proizvodnjo in ustvarjamo višjo dodano vrednost za vse naše partnerje.

Naši cilji so: 

 • uspešna ekipa za raziskave in razvoj 
 • Kupcu prilagojeni izdelki s poudarkom na izboljšavah
 • inovativen in okolju prijazen pristop k oblikovanju
 • naložbe v nove “EKO” stroje, orodja, …
 • naložbe, ki temeljijo na viziji krožnega gospodarstva
cilj9-img
cilj12-img

CILJ 12 – zagotavljanje trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje

Kovis ima certificiran sistem ravnanja z okoljem in si prizadeva skrbeti tako za okolje, v katerem deluje, kot tudi za osebno in poslovno rast zaposlenih.

Zavzemamo se za odgovorno rabo virov in se zavedamo, da krožno gospodarstvo ponuja zelo koristne priložnosti. Krožno gospodarstvo smo vzpostavili med našimi obrati:

 • v 80 odstotkih naših izdelkov so reciklirane surovine, v zavornih kolutih celo več kot 80 odstotkov.
 • pristop brez odpadkov
 • proces krožnega gospodarstva / recikliranje materialov
 • zmanjšanje uporabe kemikalij, ki se uporabljajo v procesih
 • uporaba inovativnih materialov in inovativnih proizvodnih metod omogoča manjšo porabo goriva in posledično manjše emisije C02

CILJ 13 – sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

KOVIS bo kot nišni prvak prispeval k varnejšemu, učinkovitejšemu in podnebju prijaznejšemu železniškemu prometu. Dobre ideje bomo še naprej spreminjali v varno in trajnostno prihodnost.

Zaposlene spodbujamo k ustvarjalnemu razmišljanju, z razvojem izdelkov pa si prizadevamo izboljšati koristi za stranke z minimalnim vplivom na okolje. Naši odgovori:

 • prihranki pri teži (-11 % )
 • prihranki energije in CO2 (-60 % [W])
 • izgube pri prezračevanju -> nova zasnova
 • optimizirana zasnova za stroškovno občutljivejši proizvodni proces
 • zmanjšanje hrupa
 • možnost recikliranja
 • obnovljivi viri energije: (24 % električne energije bo proizvedla naša lastna sončna elektrarna). 
cilj13-img
cilj17-img

CILJ 17 – okrepiti sredstva za izvajanje in oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj

Ustvarjamo visokokakovostne, inovativne in okolju prijazne izdelke, ki izpolnjujejo najbolj želene potrebe strank. To so prepoznali naši partnerji na skoraj vseh celinah sveta.

Rešitve so v celoti prilagojene specifičnim potrebam in zahtevam stranke, ki prav tako sodeluje pri oblikovanju in razvoju izdelka. Osredotočeni smo na:

 • dolgoročno sodelovanje s poslovnimi partnerji
 • sodelovanje in podpiranje lokalnih šol
 • donacije lokalnim organizacijam (bolnišnicam, gasilcem, športnim klubom …)
 • spremljanje dobavnih verig in spodbujanje k upoštevanju našega kodeksa ravnanja in politike
 • osredotočanje na lokalne dobavitelje