Načrtovanje ter izdelava vpenjalnih priprav za brušenje

Načrtovanje ter izdelava vpenjalnih priprav za brušenje

Namen vpenjalne priprave je, da enega ali več obdelovancev postavi ter zadrži v določeni legi v obdelovalnem prostoru stroja pred vplivom sil. Pozicija obdelovanca se med procesom obdelave ne sme spreminjati. Zagotavljati mora natančnost in ponovljivost vpenjanja.

Za snovanje in izdelavo vpenjalne priprave moramo poznati mere in obliko odlitka ter mere stroja. Pri snovanju vpenjalne priprave si pomagamo s CAD programi.