3D konstruiranje novih modelnih kompletov

3D konstruiranje novih modelnih kompletov

Za izdelavo livarskih orodij uporabljamo 3D CAD  programsko orodje SOLIDWORKS. Pri izdelavi izhajamo iz tehnološke dokumentacije izdelave ulitkov. Iz risbe in 3D modela mehansko obdelanega ulitka izdelamo risbo ter 3D model surovega ulitka. Pri prehodu iz obdelanega v surov ulitek določimo:

  • Dodatke za mehansko obdelavo,
  • Zaokrožitve,
  • Livarske nagibe,
  • Delilno ravnino,
  • Raztezek
3D konstruiranje novih modelnih kompletov

CAM izdelava programov za CNC stroje

Po končanem modeliranju orodje ter modelne plošče izdelamo na CNC obdelovalnih centrih, za katere predhodno izdelamo CNC programe. Za izdelavo le-teh uporabljamo programske pakete DEPOCam in MasterCam.