Izgradnja sončne elektrarne v Kovisu

V Kovis d.o.o. smo aprila 2023 uspešno zaključili investicijo v izgradnjo sončne elektrarne moči 446,355 KW, s katero bomo pokrili okoli 25% lastne potrebe po električni energiji. 

Izvajalec GEN-I Sonce nam je na 4000m2 strehe poslovne enote v Brezini namestil skoraj 1.000 solarnih panelov. 

Projekt postavitve Sončne elektrarne Kovis je bil delno sofinanciran iz Evropskega kohezijskega sklada.

Odločitev podjetja Kovis, da postavi sončno elektrarno, odraža njegovo zavezanost okoljski odgovornosti in dolgoročni trajnosti. Z izkoriščanjem moči sonca bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov izraženih v ekvivalentu CO2 za 224,18 t/letno in prispevali k povečanju obnovljivih virov energije.

“Investicijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.”

ministrstvo za infrastrukturo
Kohezijski sklad
soncna_elektrarna