Kakovost

Kontrola in kakovost

Kontrola kakovosti je obvladovanje procesov nadzora in merjenja za zanesljivo dokazovanje skladnosti  z zahtevami za vhodno blago, polizdelke in izdelke ter potrjevanje doseganja  zahtev procesov in kupcev. Namen procesa je kupcu  omogočiti tudi dostavo samo kakovostnih izdelkov.

 • Vhodna kontrola
  • vizualna kontrola vhodnih izdelkov v skladu z internimi dobavnimi pogoji
  • skrbna izbira in ocenjevanje dobaviteljev
 • 100 % sledljivost: sledljivost proizvodov/storitev je preko sistema črtne kode določena s postopkom in navodili preko celotnega proizvodnega procesa.
 • Končna kontrola kakovosti:
  • kontrola dimenzij
  • 3D- meritve (Carl-Zeiss Contura G2)
  • 3D- skeniranje (ATOS CompactScan 5M)
  • NDT metode (VT, MT, PT, UT)
 • Neporušne preiskave materiala
  Neporušne preiskave materiala izvajamo v internem laboratoriju. Za izvajanje neporušnih metod je naše osebje kvalificirano skladno z EN ISO 9712.
 • Posebne kontrole kakovosti:
  • preizkušanje trdote
  • kontrola debeline nanosa barve
  • kontrola oprijema barve
  • kontrola sijaja barve
  • UT ultrazvočna preiskava
  • MT testiranje z magnetnimi delci
  • VT vizualna kontrola
  • PT kontrola s penetranti
 • Meritev zračnega upora zavornih diskov pri rotaciji:  z napravo iz lastnega razvoja lahko fizično izmerimo, koliko moči je potrebno za vrtenje posameznega diska pri želenih  obratih.  Zaradi vse večje zahtevane učinkovitosti je podatek rotirajočega zračnega upora vedno bolj pomemben parameter pri določanju kakovosti zavornega diska.