O podjetju

Kdo smo

Kovis je mednarodno inovativno  podjetje s sedežem v Brežicah, ki proizvaja visoko kakovostne proizvode za železniška vozila. Posebej se je podjetje mednarodno uveljavilo s proizvodnjo zavornih diskov za vse vrste železniških vozil: od lokomotiv, tramvajev, metrojev pa vse do hitrih vlakov. Poleg zavornih diskov je Kovis tudi največji proizvajalec ležajnih ohišij v Evropi.

Strokovnost, izjemno široko znanje obdelave in livarstva, dolgoletne izkušnje, inovativni pristop, uporaba sodobnih tehnologij in opreme nam omogočajo, da svojim naročnikom zagotovimo visoko zahtevne tehnološke rešitve,  fleksibilnost in visoko kakovost ter kratke dobavne roke, ki so hkrati tudi naše ključne konkurenčne prednosti.

kovis-interior-2

Razvoj in inovativnost podjetju narekujetatempo in odpirata vedno nove poslovne priložnosti, zato podjetje deluje v skladu s  sloganom – dobre ideje kreirajo prihodnost.

Vizija

Podjetje Kovis se je skozi zgodovino razvoja srečevalo s številnimi izzivi, pred katere ga je postavljalo poslovno okolje.

To so bile predvsem potrebe po dinamičnem razvoju in doseganju razvojnega koraka s konkurenco, potreba po aktivnem spremljanju in prožnem prilagajanju na spremembe v poslovnem okolju in potreba po vsebinski razčlenitvi svojega poslovanja.

Naštete osnovne izzive delovanja preteklega in sedanjega časa ter prihodnosti,  je podjetje Kovis združilo v viziji strateškega načrta:

Postati želimo poslovno prožno, obvladljivo in učinkovito podjetje na vseh področjih svojega delovanja.

Strategija poslovne prožnosti Kovis-a je zahtevala neprestano spremljanje sprememb v poslovnem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti na prilaganje spremembam, ustvarjanje pogojev za prilagoditve in uvajanje prilagoditvenih sprememb.

Opisani procesi so potekali na vseh ravneh delovanja podjetja, in sicer na ravni izpostavljenih poslovnih aktivnosti, na ravni tehnik in tehnologij izdelave proizvodov ali izvajanja storitev ter na ravni kupcev, dobaviteljev in zaposlenih.

Business process management and automation concept with icons of hiring workflow, document validation, information in connected gear cogs, businessman touching screen

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Kovis-a je izdelava in trženje kakovostnih, človeku in okolju prijaznih proizvodov in storitev na področju tirnih vozil.

Kovis deluje s ciljem dolgoročne uravnotežene rasti poslovanja podjetja, ki na daljše obdobje zanesljivo izpolnjuje pričakovanja lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja.

Pri uresničevanju poslanstva podjetja glede izdelave in trženja kakovostnih, človeku in okolju prijaznih proizvodov ter storitev, stremimo k uresničevanju temeljnih vrednot podjetja:

  • dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za lastnike in ostale deležnike,
  • negovanja odnosov s poslovnimi partnerji,
  • skrbi za zaposlene, za njihovo znanje, za ohranjanje in krepitev pripadnosti Kovis-u,
  • razvijanja poslovne identitete in blagovne znamke Kovis mednarodnem okolju in
  • spodbujanja tako dviga ekološke zavesti sodelavcev kot tudi okolja svojega delovanja.

Osebna izkaznica

Firma: KOVIS proizvodna družba d. o. o.
Firma skrajšano: Kovis d. o. o.
Sedež: Brezina 102, 8250 Brežice

Telefon: +386 7 499 11 80
Faks: +386 7 499 11 98
Elektronski naslov: info@kovis-group.com
Davčna številka: SI15409554
Matična številka: 5333407000
Transakcijski račun: IBAN SI56 0237 3001 0508 813 (NLB d.d.)