Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V KOVISU razumemo družbeno odgovornost kot delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Delujemo po načelu trajnostnega razvoja. Poleg dobrih poslovnih rezultatov stremimo k skrbi za okolje, v katerem podjetje deluje ter k skrbi za osebni in poslovni razvoj zaposlenih.

Skrb za zaposlene

Zadovoljstvo, zdravje in nenehni razvoj naših zaposlenih je ključ za zadovoljne in uspešne zaposlene. Skupaj gradimo medsebojno zaupanje, spoštovanje in timsko delo, nenehno učenje ter odgovorno in učinkovito delo. Številne nagrade in priznanja so dokaz, ki ga cenimo.

Veliko vlagamo v kakovost in zdravo življenje zaposlenih. Spodbujamo jih k vključevanju v različne športne dejavnosti, promoviramo zdravo življenje, delovna mesta pa so opremljena s sodobno, zdravju prijazno opremo.

V skupini Kovis veliko pozornosti posvečamo internemu in eksternemu izobraževanju. Neprestano si prizadevamo izboljševati izobrazbeno strukturo zaposlenih, saj svojo konkurenčno prednost gradimo tudi na njihovi kompetentnosti. Zavedamo se, da so za uspešno delo potrebna znanja z vseh področij in uporaba najnovejših tehnologij.

Varstvo okolja

  • Preprečevanje onesnaževanja in izrednih dogodkov – neprekinjeno spremljanje in neprestano izboljševanje vseh naših procesov
  • Skrb za čisto in neoporečno okolje – z vključitvijo najnovejših tehnoloških rešitev ter s konstantnim in skrbnim vzdrževanjem strojev in naprav.
  • Skrbna raba vseh naravnih virov – elektrika, osnovne surovine, voda, itd.
  • Recikliranje – obnovljive energije in stranskih produktov
  • Zmanjševanje odpadkov – zmanjševanje pridelanih odpadkov skozi celoten proizvoden proces s planiranimi ekološkimi otoki in nadzor nad njihovim odvozom.