Politika podjetja

Politika podjetja

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, politiko varnosti in okoljsko politiko kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu:

 • s poslanstvom zadovoljevati potrebe odjemalcev in ohranjati njihovo zaupanje s svojo kakovostjo,
 • z vizijo ostati med vodilnimi proizvajalci komponent za železniško industrijo
 • s strategijo nenehnega razvoja, izboljševanja izdelkov, celovitih rešitev in izvozne prodajne usmerjenosti,
 • osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem in izpolnjevanje varnostnih zahtev med najvišjimi prednostmi v podjetju,
 • namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja ob upoštevanju varnostnih zahtev

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti, izpolnjevanju varnostnih zahtev in varovanju okolja pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

 • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve na področju kakovosti, varnosti in ravnanja z okoljem za industrijske dejavnosti ter storitve,
 • zastavljamo si realne cilje kakovosti, varnosti in okoljske cilje za katere si prizadevamo da jih realiziramo,
 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
 • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja vodenja kakovosti, varnosti in ravnanja z okoljem,
 • zavezani smo preprečevati napake in nepravilnosti ter izpolnjevati pričakovanja odjemalcev,
 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, varnosti in ravnanja z okoljem,
 • sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti, varnosti in ravnanja z okoljem.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev kakovosti in varnosti izdelkov, stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, ob racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.