Proizvodnja

Veliko tehničnega znanja o strojni obdelavi, sodoben strojni park CNC obdelovalnih strojev ter razvojna naravnanost nam omogočata, da svoje kompetence uspešno tržimo tudi v drugih panogah. Tako zagotavljamo storitve strojne obdelave in izdelave končnih izdelkov tudi pri proizvodnji posebnih vozil, pri ladjedelništvu,  v vetrni industriji,  pri proizvodnji drugih strojev in naprav ter pri proizvodnji kmetijske mehanizacije.

Splošni podatki

  • 3 proizvodne lokacije v Sloveniji: Brezina, Velika Dolina, Štore
  • v obratovanju je več kot 40 sodobnih CNC obdelovalnih strojev (3-osnih, 4-osnih in 5-osnih)
  • na razpolago imamo več kot 170.000 ur strojne kapacitete na CNC-jih
  • rezkanje, struženje, 5-osno obdelovanje, vrtanje, balansiranje, meritve …
  • strojna/procesna stabilnost, Know-how, interno vzdrževanje, konstantna modernizacija opreme