USPEŠNO IZVEDNE ZUNANJE PRESOJE

15. junija je bila v podjetju Kovis d. o. o. uspešno izvedena 3. obnovitvena presoja Sistema ravnanja z okoljem, po standardu ISO 14001:2005, s strani certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava.

Presojevalci certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava so od 18. do 21. junija podrobno pregledali tudi sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in ISO/TS 22163:2017 (po starem IRIS). Presoja je bila izvedla na vseh treh lokacijah in sicer v Brezini, Štorah in Veliki Dolini.

Tudi letos smo dokazali, da smo urejena gospodarska družba in da dosledno sledimo zahtevam standardov, saj smo lansko oceno izboljšali še za dodatnih 4%. To nam daje spodbudo, da delamo dobro ter da bomo v naslednjem letu pridobili še boljšo oceno.

tuv-2