Izvajanje preračunov in računalniških simulacij

Preračuni in simulacije (CAE)

Za namene preverjanja obstoječih ter konstruiranja novih izdelkov v razvojnem oddelku uporabljamo več programskih orodij.

Za namen preverjanja standardnih strojnih elementov uporabljamo programski paket MDesign, s katerim preverjamo vijačne zveze ter stike gredi in pesta (krčni nased …).

CFX111ss

Za namen preverjanja katere koli konstrukcije uporabljamo programski paket Ansys, s katerim preverjamo trdnost ležajnih ohišij, aerodinamične in toplotne lastnosti zavornih diskov preverjamo z uporabo CFD orodij (Ansys CFX in Fluent),  trdnostne lastnosti diskov pa z uporabo Ansys Mechanical orodji.