Certifikati in dovoljenja sistema vodenja

Certifikati in dovoljenja sistema vodenja

Kovis livarna ima dolgoletno tradicijo pri zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov in procesov. Te usmeritve dokazujejo tudi certifikati standardov kakovosti in okolja. ISO 9001 smo pridobili že leta 1999.

Prizadevanje za stalno izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v smeri družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja dokazujemo s pomočjo naslednjih sistemskih standardov in pridobljenih dovoljenj s strani naših kupcev:

  • ISO 9001  –  sistem vodenja kakovosti
  • ISO 14001  –  sistem ravnanja z okoljem
  • ISO 45001 – sistem varnosti in zdravja pri delu
  • HPQ DB  – EBN 918 278 certifikat za diske
  • HPQ DB – EBN 918 058 certifikat za ležajna ohišja
  • ŽSS Certifikat – Slovaške železnice
  • VUZ certifikat – Češke železnice
  • ČD certifikat