Zgodovina

Zgodovina

1968

Pričetek obratovanja nove livarne na lokaciji Štore II.

1986

Vgradnja avtomatske formarske linije BMD

1996

Anton Pangrčič nakup livarne v stečaju in oživitev proizvodnje.

1999

Pridobitev certifikata ISO 9001:1995

2000

Nastanek samostojne družbe Kovis livarna d.o.o.

2004

Pridobitev certifikata HPQ

2007

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

2008

Pridobitev certifikata ISO 14001:2004

2012

Pridobitev certifikata BS OHSAS 18001:2007