Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Kovis livarna d.o.o. kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev – ZZPri (Uradni list RS, št. 16/2023) zagotavlja informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev, kot tudi informacije o postopkih zunanje prijave organom za zunanjo prijavo.

Podrobne informacije so na voljo v dokumentu: Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).

Za namen evidentiranja prijav, njihove obravnave in za izvajanje drugih nalog v skladu s ZZPri je s strani uprave družbe imenovana:

  • Tina Debelak, kot zaupnik

Prijave lahko podate pisno ali ustno:

 

Obrazec – Notranja prijava kršitve predpisa