Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V podjetju družbeno odgovornost dojemamo kot odgovorno podjetništvo. Zavedamo se, da moramo delovati trajnostno, da bomo dosegli zastavljene cilje. Obnašati se moramo odgovorno do naših zaposlenih, zato poseben poudarek namenjamo upravljanju s človeškimi viri. Stremimo k nenehnim izobraževanju in usposabljanju, zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev in odgovorni praksi zaposlovanja. Največjo pozornost pa namenjamo zdravju in varstvu pri delu, zato poleg rednih zakonskih aktivnosti na tem področju, skupaj z našimi zaposlenimi tudi aktivno izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu.

Seveda pa družbena odgovornost niso samo naši zaposleni, ampak tudi okolje v katerem živimo. Zavedamo se, da vsako podjetje v okolju pušča sled, zato izvajamo odgovorno okoljevarstveno politiko in poseben poudarek posvečamo politiki predelave odpadkov.  S tem skušamo čim manj obremenjevati naše okolje in ga v čim boljšem stanju predati našim otrokom. Kolikor je le mogoče se povezujemo z lokalno skupnostjo in pomagamo po svojih najboljših močeh. V sklopu zaposlitvene politike zagotavljamo nova delovna mesta, skrbimo za okolje in podpiramo lokalna športna in ostala društva. Poseben poudarek pa namenjamo tudi našim poslovnim partnerjem, saj se zavedamo pomena sodelovanja s kupci in dobavitelji na trgu. Stremimo k optimizaciji procesov, zmanjševanju neskladnosti in reklamacij ter povečevanju zadovoljstva kupcev.