Prosta delovna mesta

UPRAVLJALEC LINIJE AFL

NALOGE IN ODGOVORNOSTI: pred pričetkom obratovanja pregleda in pripravi avtomatsko formarsko linijo za delo nadzoruje in spremlja delovanje strojev avtomatske formarske linije odpravlja ...

Več

HIŠNIK – STATUS INVALID

Opis delovnega mesta: skrb za vzdrževanje objekta in brezhibno delovanje prostorov, naprav in druge napeljave vzdrževalna dela oz. popravila, razen tistih, za katera so potrebni ...

Več

LAŽJA DELA V PROIZVODNJI – STATUS INVALID

Opis delovnega mesta: opravljanje enostavnih delovnih opravil v proizvodnji – livarna nadzor nad procesom dela kontroliranje kvalitete izdelkov posluževanje enostavnih strojnih ...

Več

POSLUŽEVALEC AFL IN PRIPRAVE PESKA

VSEBINA DELA po tehnološki dokumentaciji programa formanja pritrdi ustrezno kombinacijo modelnih plošč na pripravljen nosilec modelnih plošč, jih izpiha in namaže ter opravi kontrolo po ...

Več

JEDRAR

VSEBINA DELA ročno ali strojno izdela jedra na vseh jedrarskih strojih pripravi šablone za lepljenje dvodelnih jeder, kontrolira naležne površine jeder in jih zlepi jedra barva z ognje ...

Več

ČISTILEC LITINE

VSEBINA DELA odbija livne sisteme na odlitku opravi vizualno kontrolo odlitkov in jih sortira upravlja čistilni stroj, spremlja in kontrolira njegovo delo odpad in pesek pripravi za ...

Več