Vizija, poslanstvo in temeljne vrednote

Vizija, poslanstvo in temeljne vrednote

Izzive delovanja preteklega in sedanjega časa ter prihodnosti, je podjetje  Kovis Livarna združil v viziji strateškega načrta:

Postati želimo poslovno prožno, obvladljivo in učinkovito podjetje
na vseh področjih svojega delovanja.

Podjetje Kovis Livarna se je skozi zgodovino razvoja srečevalo s številnimi izzivi, pred katere ga je postavljalo poslovno okolje.

To so bile predvsem potrebe po dinamičnem razvoju in dosegu razvojnega koraka s konkurenco, potreba po aktivnem spremljanju in prožnem prilagajanju na spremembe v poslovnem okolju, kar je povzročilo tudi nenehno spreminjanje poslovnih procesov znotraj podjetja .

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo podjetja KOVIS LIVARNA d.o.o. je izdelava in trženje kakovostnih, človeku in okolju prijaznih ulitkov iz nodularne in sive litine.

Ne delujemo s ciljem maksimiziranja poslovnega rezultata, temveč s ciljem dolgoročne uravnoteženosti poslovanja, ki na daljše obdobje zanesljivo izpolnjuje pričakovanja lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja.

Pri uresničevanju poslanstva izdelave in trženja kakovostnih, človeku in okolju prijaznih proizvodov in polproizvodov, uresničujemo:

  • vrednote dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za lastnike,
  • negovanje odnosov s poslovnimi partnerji,
  • skrb za zaposlene, za njihovo znanje, za ohranjanje in krepitev pripadnosti,
  • razvijanje poslovne identitete in blagovne znamke,
  • in vzpodbujamo ekološko zavest sodelavcev in okolja svojega delovanja.

Temeljne vrednote

Poslovno  kulturo podjetja razvijamo, negujemo in uresničujemo s ciljem dolgoročne uravnoteženosti poslovanja v skladu s temeljnimi vrednotami:

  • dolgoročno ustvarjanja vrednosti za lastnike,
  • negovanje odnosov s poslovnimi parterji,
  • skrb za zaposlene, za njihovo znanje, za ohranjanje in krepitev pripadnosti,
  • razvijanje poslovne identitete in blagovne znamke,
  • in vzpodbujamo ekološko zavest sodelavcev in okolja svojega delovanja.